Tilskudsregler

Høreapparatbehandling i privat regi.

Som et forsøg på at nedbringe de stigende ventelister inden for den offentlige høreforsorg valgte folketinget i 2000 at give et tilskud til de mennesker, der vælger at anskaffe sig høreapparater i privat regi.

Dette tilskud kan opnås hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Du er over 18 år

  • Du har ikke modtaget høreapparater, helt eller delvist betalt af det offentlige, i de seneste 4 år

  • Hvis det er første gang du skal have høreapparat, skal du have henvisng fra en hørelæge. Ved genudlevering af høreapparat, skal der blot ansøges hos regionen, men dette klarer Ny Hørelse for dig.

Høreapparater med offentligt tilskud

Der er i dag to muligheder for at få høreapparater. Gennem det offentlige system, der er gratis for høreapparatbrugeren, eller gennem en godkendt privat høreklinik, hvor der gives offentligt tilskud til høreapparater.

Ny Hørelse er certificeret af Delta.

Da det er den enkelte kommune, der på baggrund af ørelægens indstilling bevilger tilskuddet til høreapparaterne, skal du først undersøges af en ørelæge.
Vi hjælper dig selvfølgelig med at søge tilskuddet i din hjemkommune, så du slipper for papirarbejdet.

Medlem af Danmark

Er du medlem af Sygeforsikringen "Danmark", yder de også tilskud til høreapparater efter gældende regler.

For mere information se www.sygeforsikring.dk.

Checklisten

Kan du få tilskud?

  • Du er over 18 år

  • Du har ikke modtaget høreapparater, helt eller delvist betalt af det offentlige, i de seneste 4 år

  • Hvis det er første gang du skal have høreapparat, skal du have henvisng fra en hørelæge. Ved genudlevering af høreapparat, skal der blot ansøges hos regionen, men dette klarer Ny Hørelse for dig.